Κυριακή, 17 Αυγούστου 2008

Logistics & Πληροφοριακά Συστήματα

Σε ένα ανταγωνιστικά εμπορικό περιβάλλον, η προσπάθεια για βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει μια επιχείρηση είναι ότι πιο σημαντικό και για αυτό το λόγο σπαταλιούνται ατέλειωτες ώρες στις αίθουσες των meeting σε κάθε εταιρία.
Όλες (οι εταιρίες) προσπαθούν να βελτιώσουν το δείκτη εξυπηρέτησης του πελάτη τους. Αν κάποια εταιρία δεν αποσκοπεί σε αυτό τότε μάλλον έχει θέσει λάθος στόχους για αυτή. Παράλληλα όμως τίθενται επί τάπητος και άλλα θέματα – ερωτήματα που έρχονται σε συνάρτηση με το λεγόμενο customer service αλλά και φυσικά με τα στοιχεία κόστους.

  1. Πως θα μπορέσω να αξιοποιήσω καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτω;
  2. Πως θα αποφευχθούν τα λάθη;
  3. Πως θα μπορέσω να διαχειριστώ στο μέγιστο τις πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται;

Σε όλα θέλουμε να δώσουμε τις καλύτερες δυνατές απαντήσεις. Δεν θα πρέπει όμως να σκεφτούμε και το κόστος που θα έχουμε; Μάλλον ναι.

Εδώ έρχονται τα πληροφοριακά συστήματα που έχουν απλουστεύσει στο μέγιστο τις διαδικασίες που αντιμετωπίζουμε στη καθημερινή «μάχη» που δίνουμε με σκοπό την εξυπηρέτηση του πελάτη και την αύξηση των κερδών μας.

Τι εννοούμε όμως με τον όρο Πληροφοριακό σύστημα; Σύμφωνα με το βιβλίο του καθηγητή PhD Γρηγορίου Χονδροκούκη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), "Πληροφοριακά Συστήματα" ο όρος που μπορεί να αποδοθεί είναι ο :

«Πληροφοριακό Σύστημα, θεωρείται ένα οργανωμένο σύστημα από ανθρώπους, μηχανές και διάφορα άλλα μέσα, με καθορισμένους σκοπούς και πάντοτε αποτελείται από 3 τμήματα : την είσοδο, την επεξεργασία και την έξοδο»

Τα συστήματα αυτά αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της επιχείρησης και η σωστή λειτουργία τους μπορεί να αποφέρει τεράστια κέρδη για αυτή, λόγω της παροχής γρήγορων λύσεων και σωστών πληροφοριών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχεδόν όλους τους τομείς μιας επιχείρησης. Εκεί που τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η μεγαλύτερη άνθηση τους είναι στον τομέα της αποθήκης. Και αυτό διότι η αποθήκη είναι όρος ταυτόσημος με τα Logistics.

Θα μπορούσε κάποιος να πει, « σιγά τι τα χρειαζόμαστε, μας φτάνει το να έχουμε αποθηκευτικό χώρο και στόλο φορτηγών», δεν είναι όμως έτσι. Όλα αυτά είναι τελείως άχρηστα αν δεν υποστηρίζονται από μηχανογραφημένα συστήματα.

Επί της ουσίας αυτά που έχουν καταφέρει τα συστήματα αυτά είναι τα εξής:

  • Αξιοποίηση των πόρων της επιχείρησης
  • Ελαχιστοποίηση του κόστους
  • Ταχύτητα στη ροή της πληροφορίας όποτε και σε οποιαδήποτε μορφή την επιθυμούμε

και τέλος

  • Αποδοτικότερο customer service

Ως πόρους μιας επιχείρησης θεωρούμε από τις πάγιες εγκαταστάσεις μέχρι και τον τελευταίο εργαζόμενο της εταιρίας. Όταν όλοι δουλεύουν κάτω από ένα πλαίσιο όπου οργανωμένα π.χ. διεκπεραιώνουν μία παραγγελία, τότε μιλάμε για αξιοποίηση του χρόνου που έχει ο κάθε εργαζόμενος, πράγμα που αυξάνει την παραγωγικότητά του και τον καθιστά χρήσιμο και ωφέλιμο για την εταιρία στην οποία εργάζεται.
Ελαχιστοποίηση του κόστους. Πλέον τα Logistics έχουν ταυτιστεί και με την ελαχιστοποίηση του κόστους. Όλες οι διαδικασίες που θέτονται έχουν ως κύριο στόχο την ελαχιστοποίηση αυτή. Και παίρνουμε για παράδειγμα την αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού. Όταν δουλεύουν στην αποθήκη και τους δίνει τη δυνατότητα το πληροφοριακό σύστημα να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποιος κωδικός είναι στην αντιστοίχηση παλλετοθέση, τότε ναι, μιλάμε για ελαχιστοποίηση του κόστους. Και αυτό θα το καταλάβουμε σε περιόδους μεγάλης ζήτησης όπου οι πελάτες είναι απαιτητικοί και καθώς μιλάμε για εταιρίες πωλήσεων ο χρόνος που θα πρέπει να φτάνουν τα εμπορεύματα στον καταναλωτή είναι μικρός και ο ανταγωνισμός μεγάλος.
Η ροή της πληροφορίας είναι κάτι που πλέον κρίνει σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη που θα πρέπει να υπάρχει ανάμεσα σε πελάτη και στην εταιρία. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα όποτε θέλει να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματά του, με τη κοστολόγησή του. Θέματα όπως αυτό κατέχουν διακεκριμένη θέση στις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των εταιριών και οι ρήτρες που περικλείουν αυτά τα θέματα είναι πολύ μεγάλες σε περίπτωση αθέτησης των όρων
Τονίζεται το customer service, διότι μπορούμε να πούμε πως η αγορά των 3rd party Logistics εταιριών είναι πλέον γεγονός και αυτό που αναζητούν οι υποψήφιοι πελάτες όταν αποφασίσουν τη στρατηγική κίνηση για outsourcing των Logistics, αυτό που διαφοροποιεί τη μία εταιρία από την άλλη είναι το επίπεδο των υπηρεσιών που είναι ικανή να προσφέρει, και αυτός είναι και ο λόγος που μπορεί να οδηγήσει στις συμφωνίες με μεγάλους αλλά και στρατηγικούς πελάτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: