Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2008

3rd Party Logistics και πελάτες.

3rd Party Logistics. Ένας όρος πλέον ευρύτερα γνωστός. Κολοσσοί εταιρειών έχουν στραφεί προς τη λύση του outsourcing διότι θεωρείται ως η καλύτερη λύση για τη βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Ποια θα πρέπει να είναι λοιπόν η αντίδραση των εταιριών αυτών στις προκλήσεις των πελατών και στις αμιγώς μεγάλες εμπορικές και οικονομικές επιτυχίες που ενδεχομένως θα έχουν;
Άποψή μου είναι αυτό που από την αρχή πιστεύω για τις αξίες που θα πρέπει να διέπουν τις σχέσεις των 3pl με τους πελάτες τους. Ο πελάτης αυτό που επιθυμεί από τον συνεργάτη του είναι κατανόηση στις ανάγκες του. Ποιες είναι αυτές; Οι πωλήσεις με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Από τη μεριά του ο συνεργάτης 3pl επιθυμεί ναι μεν την αύξηση των πωλήσεων του πελάτη του, αλλά παράλληλα και τη δικιά του αύξηση της κερδοφορίας. Η συνεργασία των δύο πλευρών θα μπορέσει να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και για τους δύο. Ας δούμε μερικά από τα στοιχεία που θα πρέπει να διαθέτουν οι δύο πλευρές προκειμένου η συνεργασία τους να έχει γερές και επιτυχημένες βάσεις.

Ο υποψήφιος πελάτης:
  • Θα πρέπει στο στάδιο των διαπραγματεύσεων να δώσει στον 3pl όλα τα απαραίτητα στοιχεία που δείχνουν τον όγκο εργασίας που πρόκειται να αναλάβει. Λέγοντας στοιχεία εννοούμε όγκο παραγγελιών και γραμμών αυτών, παραλαβές από προμηθευτές, πλήθος ενεργών κωδικών και νεκρών και λοιπά στοιχεία. Συνήθως μία περίοδος 3ων ετών είναι αρκετή για να μας δώσει μια καλή εικόνα.
  • Θα πρέπει να υπάρξει άψογη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων ατόμων, με απώτερο σκοπό τη πραγματική κατανόηση των συνθηκών εργασίας και των πραγματικών αναγκών που θα χρειαστούν προκειμένου να ορθοποδήσει το εγχείρημα.
Ο συνεργάτης 3pl:
  • Κατανόηση των αναγκών του υποψήφιου πελάτη. Πολλές φορές γίνεται εκμετάλλευση του παράγοντα με αποτέλεσμα να ζητούνται υπέρογκα ποσά για project που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας. Αυτό είναι απαράδεκτο. Όλοι έχουν απώτερο σκοπό το κέρδος όχι όμως αυτό να επιτυγχάνεται εις βάρος μιας υπάρχουσας συνεργασίας.
  • Ο 3pl θα πρέπει όταν εξετάσει τα στοιχεία που θα του έχουν δοθεί, να δει αν πραγματικά μπορεί να φέρει εις πέρας το έργο που ενδεχομένως να του ανατεθεί. Αν δεν μπορεί τότε καλύτερα θα είναι να μην επιχειρήσει να το αναλάβει διότι οι μετέπειτα συνέπειες θα είναι πραγματικά άσχημες και για τις δύο πλευρές. Σε μια τέτοια περίπτωση καλό θα είναι στη σύμβαση που θα συνταχθεί να έχουν προβλεφθεί και ρήτρες για μη τήρηση του έργου.
Ένας σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να είναι άρτια συνυφασμένος με τις δύο εταιρίες που πρόκειται να συνεργαστούν είναι αυτός των τμημάτων μηχανογράφησης. Η κάθε εταιρία χρησιμοποιεί το δικό της μηχανογραφημένο σύστημα. Έτσι θα πρέπει να υπάρξει ταύτιση των δύο συστημάτων σε εφαρμογές όπως:
  1. Ανταλλαγές αρχείων παραγγελιών
  2. Δημιουργία απαντητικών αρχείων
  3. Reports προόδου παραγγελιών και στατιστικών.
Και ακόμη πολλά ακόμη που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αν θέλουμε να βαδίσουμε σε σωστό δρόμο. Είναι αναγκαία η συνεννόηση των δύο τμημάτων και είναι αυτή που θα μας βοηθήσει να έχουμε αποτελέσματα σωστά και γρήγορα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: