Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2009

Key Performance Indicators

Key Performance Indicators

Πολλές φορές ακούμε το ακρωνύμιο KPIs, όμως στην πραγματικότητα πολλά από τα άτομα στα meeting όπου παρευρίσκονται δεν έχουν ιδέα για το τι ακριβώς είναι αυτό που ακούνε και προσπαθούν απλώς να συμπεράνουν. Με όσο το δυνατόν πιο απλά λόγια θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι ακριβώς σημαίνουν για μία επιχείρηση τα KPIs.

Καταρχήν να τονίσουμε ότι είναι δείκτες. Δείκτες οι οποίοι μας δείχνουν την απόδοση που έχουμε σε διάφορες παραγωγικές και μη δραστηριότητες. Συνήθως μετριούνται σε ποσοστό. Υπάρχουν όμως πολλές παράμετροι. Διαφορετικοί θα είναι οι δείκτες από τη μεριά της εμπορικής εταιρίας και διαφορετικοί θα είναι από τη μεριά του 3pl συνεργάτη. Οι δείκτες αυτοί δεν είναι σταθεροί και αυτονόητοι. Μπορεί να διαφέρουν από εταιρία σε εταιρία . Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εξ’ αρχής τι θεωρεί ο κάθε διευθυντής ή το κάθε στέλεχος μιας εταιρίας ιδανικό στην επιχείρηση που εργάζεται έτσι ώστε να μετρήσει την απόδοσή του.

Θα προσπαθήσω να αποδώσω μερικούς δείκτες από τη μεριά της εμπορικής επιχείρησης (πάντα βέβαια σε ότι αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα) και μερικούς από τη μεριά της 3pl εταιρίας.

Εμπορική εταιρία

  • 1. On time παραδόσεις
  • 2. Επιτυχείς εκτέλεση γραμμών παραγγελιών ανά ημέρα (αφορά τις διαφορές μεταξύ αποθέτη και αποθήκης)
  • 3. Διαθέσιμα αποθέματα (εξαρτάται από τα λάθη στις παραγγελίες και από τη σωστή λογιστική – φυσική εικόνα της αποθήκης)
  • 4. Ποσοστό διεκπεραιωθέντων παραγγελιών ημέρας (πχ. δόθηκαν 80 εντολές εκτελέστηκαν στον προβλεπόμενο χρόνο 78)

3pl Συνεργάτης

  • 1. Γραμμές παραγγελιών ανά απασχολούμενο εργάτη-πικαδόρο στην αποθήκη
  • 2. Απόδοση στο δρομολόγιο κάθε φορτηγού (έτσι μπορούμε να δούμε ποια δρομολόγια είναι σχετικά δύσκολα και ποια όχι)
  • 3. Ποσοστό λαθών ανά εργάτη – συγκρότημα αποθήκης - πελάτη
  • 4. Ποσοστό επί των κατεστραμμένων εμπορευμάτων

Μέσα σε λογικά πλαίσια αυτοί είναι μερικοί από τους δείκτες οι οποίοι θέτονται ως πλάνο για μέτρηση από τα στελέχη των επιχειρήσεων. Όπως είπαμε υπάρχουν ακόμη αρκετοί. Η κάθε επιχείρηση, ο κάθε οργανισμός καταλαβαίνει καλύτερα που πρέπει να εστιάσει τις ανάγκες του και να βελτιώσει τις διαδικασίες του. Οι δείκτες αυτοί δείχνουν σε μεγάλο ποσοστό την ακριβή εικόνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: